SANIT – rozvíjející se podnik

SANIT má své výrobní kapacity v Eisenbergu, městě ležícím v srdci tradičního středoněmeckého průmyslového regionu Thüringen/Sachsen (Duryňsko/Sasko). Během své sedmdesátileté historie se SANIT, původně založený jako rukodělný provoz, proměnil v úspěšný, vysoce moderní průmyslový podnik.

V prosinci 1990 se připojil k nadnárodnímu koncernu ELTEX (Belgie/Francie), nyní Aliaxis – Gruppe. Průmyslový koncern má ve světě vedoucí postavení v oboru plastů užívaných jako stavební materiály. Sdružuje více než 100 podniků a je zastoupen ve více než 40 zemích. Pod záštitou tohoto silného partnera se SANIT stal respektovaným podnikem sanitárního průmyslu v mezinárodním měřítku.

Rozhodující význam pro SANIT během jeho vývoje měla výstavba průmyslového komplexu v Eisenbergu v letech 1996-97 a jeho rozšíření v roce 1999. Od 1. 1.2001 se stala firmu Abuplast Kunstoffbetriebe GmbH – abusanitär dceřinou společností firmy SANIT. K 1.8.2013 došlo ke sloučení obou firem pod společnou značku SANIT, Sanitärtechnik Eisenberg, GmbH.

V současné době je společnost SANIT komplexem tří výrobních závodů ve městech Eisenberg, Rödental a Wittenberg ve kterých je kompletován výrobní sortiment sanitární techniky


Pro výrobní sortiment jsou určující tyto výrobky:

  • umělohmotné splachovací nádrže
  • armatury pro keramické splachovací nádrže
  • připojovací díly pro zařízení WC
  • klozetová sedátka z termoplastu a duroplastu
  • instalační systémy před stěnu
  • odtokové armatury pro všechny případy použití k vypouštění umývadel, výlevek, van a sprchových koutů
  • systémová řešení pro sprchy na úrovni podlahy

inovativní

moderní

orientované na zákazníka

flexibilní

dlouhodobé