Zajišťování kvality

Výrobky SANIT jsou v souladu s mezinárodními normami a podléhají stálé kontrole různých zkušebních ústavů.

Abychom zajistili spolehlivost našich výrobků od samého počátku, používáme jen testované vysoce hodnotné suroviny. Naše dodavatele posuzujeme a vybíráme podle přísných kvalitativních kriterií.

Nejvyšší technická úroveň je u výrobků SANIT samozřejmostí. Aby to platilo pro jeden každý výrobek, podléhají naše výrobky průběžné kontrole kvality ve všech stupních technologického procesu. Sem náleží i stoprocentní zkoušky na tlak a těsnost a rovněž dlouhodobé testy funkčnosti prováděné na automatických kontrolních stanovištích.

SANIT má zaveden moderní integrovaný systém managementu zahrnující oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce, který je pravidelně certifikován podle norem DIN ISO 9001 a 14001.