Výroba

SANIT má dlouholetou zkušenost se zpracováním plastických hmot. Jeho rozsáhlé technické know how a kvalifikovaní pracovníci zaručují vysoce produktivní výrobu sanitárních výrobků nejvyšší kvality.

Plastové díly se zhotovují plně automaticky vstřikováním a lisováním. Vstřikové lití, jakožto racionální technologie zpracování plastů, umožňuje výrobu komplikovaných dílů se specifickou funkcí. V této souvislosti stojí za zmínku zejména zařízení pro výrobu ovládacích panelů v úrovni stěny.

Odpad plastů z výrobního procesu se upraví a stoprocentně znovu využije.

Při montáži našich hotových výrobků se využívá moderních technologií, jako je ultrazvukové a laserové svařování. Laserové gravírovací zařízení umožňuje flexibilní popisování mnoha výrobků. Automatizovaná výrobní jednotka je srdcem výroby splachovacích nádrží na omítku. Adjustování většiny výrobků probíhá na moderních balicích strojích, které umožňují velkou variabilitu obalů co do druhu i velikosti. Při tom se nabízí označování na přání zákazníka prostřednictvím přímého potisku nebo etiket.